top of page
Sat on the Rocks

Hvilke problemer?

Det kan være mange problemer eller utfordringer som gjør at man vil ha hjelp av en coach. Coaching kan man bruke for å få hjelp til å oppnå mål på jobb og privat. 

Den viktigste motivasjonen er kanskje at man ønsker å frigjøre sine egne ressurser gjennom å handle, lære, skape og endre. 

Mange ønsker endring mot noe bedre. De ønsker å finne ut hva det er og få hjelp til å finne egne verdier og til å sette nye mål. 

Man kan få en oversikt over alle deler av livet og se hvor det fungerer bra og hvor man må sette inn mer fokus for at hele livet skal fungere bra. 

Noen har all energi og fokus på jobben, og dermed halter familelivet. Andre har fokus på barna og dermed halter kanskje parfoholdet. 

Ved coaching kan man få se helhetsbilde av livet sitt og dermed lettere finne frem til hvordan balansen kan rettes opp. 

Ved hjelp av coaching kan du ta tilbake styringen av ditt eget liv. Eller du kan få hjelp til å fokusere på riktige områder på jobben og øke innsatsen til omsetning og bedre inntjening. 

Pris

Covid 19 tilbud

Pris pr time er 790,-

Første time brukes  og betales det for

1,5 time.

 

Pris pr t 790 ( for første time kr 1185)

 

Pris for barn, ungdom,

studenter  kr 290 ( for første time kr 435)

 

Tilbud for bestilling av 5 t på forhånd

 

Kr 700 for voksne pr time (kr3500)

Kr 200 for barn,ungdom, studenter og time (kr 1000)

bottom of page