top of page

Hva er NLP?

Get the Most out of Life

NLP Står for Nevro Lingvistisk Programmering. 

Det vi opplever gjennom sansene (nevro) setter vi ord på (lingva-språk) og vi programmerer oss til å ha en oppfatning av hva vi opplever. 

Du har både et bevisst og et ubevisst sinn. Gjennom ulike bevisstgjøringsteknikker eller hypnose finner man frem til egne ressurser. 

NLP :

  • Er en omfattende psykologisk og pedagogisk kunnskap om hvordan vi mennesker opplever tilværelsen, og hvordan vi danner oss vår helt personlige oppfatning av det som foregår rundt oss. 

      Denne oppfatningen bestemmer hva vi føler, tenker og hvordan vi handler. 

  • Gir en kunnskap om oss selv som gjør at vi kan bli bevisste og kontrollere vår egen utvikling og vår egen kommunikasjon. NLP hjelper oss til å oppdatevåre ressurser. Vi kan ta disse i bruk bevisst, og takle utfordringer i hverdagen med overskudd. 

  • Bevisstgjør oss slik at vi kan se mer enn bare en side av samme sak, og dermed vil vi bli flinkere til å løse konflikter. Bevisstgjøring vil si at man henter frem ressursene fra det ubevisste sinn til det bevisste sinn, gjennom samtaler eller hypnose

  • Løser ikke alle problemer. Du opplever hverdagen med små og store hendelser som før, men du finner at du har ressurser til å møte det som er vanskelig. 

Har du lært NLP, vet du hvilke spørsmål du skal stille deg selv for å komme igjennom kriser med deg selv i behold.

bottom of page