top of page
Wandering Traveler

Hypnoterapi

Hypnose er en tilstand av konsentrert oppmerksomhet. 
Denne tilstanden gir adgang til de ubevisste ressurser. 
Man er i denne tilstanden flere ganger daglig, f.eks når man sitter fordypet i egne tanker. Plutselig merkes det som om man har vært borte i et lite øyeblikk. I denne tilstanden er man avslappet i kroppen, men samtidig kjenner man seg helt våken. Klienten har kontrollen over alt som skjer, og kan komme ut av tilstanden når han ønsker. 
Hypnoterapeuten hjelper klienten med å fremkalle denne tilstanden slik at man kommer i kontakt med de ressurser man er ute etter. Dette gir en mer presis kommunikasjon mellom klient og terapeut. 
Klienten har alle de ressurser han trenger for å mestre sitt eget liv. Han har ressursene som skal til for å gjøre den endringen han ønsker, når det bevisste og det ubevisste sinn er enige om endringen. 
I hypnose kan klienten få tilgang til minner som ikke huskes bevisst. Han kan også gå tilbake i tid via følelser, spesielle ord, utrykk og forestillinger.

bottom of page