Wandering Traveler

Hypnoterapi

Hypnose er en tilstand av konsentrert oppmerksomhet. 
Denne tilstanden gir adgang til de ubevisste ressurser. 
Man er i denne tilstanden flere ganger daglig, f.eks når man sitter fordypet i egne tanker. Plutselig merkes det som om man har vært borte i et lite øyeblikk. I denne tilstanden er man avslappet i kroppen, men samtidig kjenner man seg helt våken. Klienten har kontrollen over alt som skjer, og kan komme ut av tilstanden når han ønsker. 
Hypnoterapeuten hjelper klienten medå fremkalle denne tilstanden slik at man kommer i kontakt med de ressurser man er ute etter. Dette gir en mer presiss kommunikasjon mellom klient og terapeut. 
Klienten har alle de ressurser han trenger for å mestre sitt eget liv. Han har ressursene som ksal til for å gjøre den endringen han ønsker, når det bevisste og det ubevisste sinn er enige om endringen. 
I hypnose kan klienten få tilgang til minnner som ikke huskers bevisst. Han kan også gå tilbake i tid via følelser, spesielle ord, utrykk og forestillinger.

Sandnes Coaching, Oalsgata 70, 4319 Sandnes

  • Facebook