top of page
Søk

Personlig utvikling, hva er det?

Oppdatert: 4. nov. 2021

Kan man utvikle seg på det personlige området? Hva vil det si?

Kan man utvikle sin egen måte å være på ved å velge hvilke reaksjon man vil ha, på hendelser?

Er det mulig?

Velger du reaksjoner?

Eller kanskje du bare reagerer på din vanlige måte?

Ønsker du å lære mer om dette?


Personlig utvikling, hva er det?

Det er utvikling av personlige egenskaper som er måten man forholder seg på til omverden.

Personligheten, hva er det?

Det er reaksjonsmønster, holdninger, vurderinger, verdier, livssyn og måte å tenke og handle på.

Utvikling, hva er det?

Det vil si at man kan endre og forbedre disse personlige .

Tenkemåten, måten vi føler på og handlingsmåtene våre har satt seg som faste reaksjonsmønster. Så derfor handler vi ofte på en fast måte uten å tenke oss om. Det er som det er innøvd. Og selv om vi ønsker å reagere på en annen måte, så er det vanskelig.

Det er kanskje først når vi opplever noe som veldig vanskelig og utfordrende at vi blir motiverte nok til å ønske en endring.


Det vanskelige kan være at du ikke klarer slippe å tenke på det du har opplevd?

Det kan være du har en meget ubehagelig følelse, som sinne, engstelse, uro, nedfor eller lignende.

Det kan være du ser en ubehagelig situasjon for deg hele tiden?

Det kan også være at du opplever deg handlingslammet?

Når disse tingene skjer, reagerer vi ofte på samme måten som vi pleier og vi opplever at ingenting forandrer seg.Ofte ønsker vi at det er de andre menneskene vi omgås som skal forandre seg.

Vi tenker kanskje :hadde bare de andre reagert på en annen måte, så hadde det vært bedre.

Dette er også et mønster som vi har innarbeidet i oss selv over år.Når du er motivert nok til å få til en endring, kan du kanskje oppsøke bekjente som du tror kan hjelpe deg. Det er mange gode hjelpere og de tilbyr ofte sin måte å gjøre det på. Og da er du kanskje like langt?Kontakt en coachNår du oppsøker en coach, så kan coachen hjelpe deg til å finne ut av ditt tanke-, følelses-, og handlingsmønster.

Coachen kan hjelpe deg å finne ut av om du er mest visuell-, auditiv-, kinestetisk- eller tenkende og vil kunne bevisstgjøre deg og hjelpe deg å endre reaksjonsmønster blant annet gjennom dette.


Bli bevisst, få kontroll på dine egne reaksjoner!Tidligere erfaringer, minner, vår karakter, overbevisninger og verdier er med på å bestemme våre reaksjoner.

En NLP coach, er en coach som jobber med både det bevisste og det ubevisste sinn.

NLP coachen hjelper deg å endre dine reaksjoner slik at du får det bedre med deg selv og andre.


Du har muligheten til å endre deg. Da trenger du ikke tenke at de andre skal endre seg.

Da begynner du å få kontroll på deg selv.

Høres ikke det bra ut!


Du kan komme til coaching eller du kan bestille telefoncoaching.Send meg gjerne noen ord om det til helgamegadrive@gmail.com

109 visninger

Kommentarer


bottom of page