top of page

Regresjonsterapi

Som arbeidsmodell i regresjonsterapi tar vi utgangspunkt i at sjelen kommer tilbake til livet og jorden gang på gang for å arbeidet med bestemte temaer og etter hvert løse opp i dem. Sjelen bærer med seg alle uforløste minner og opplevelser fra hvert eneste liv vi har levd, og det vil si at sjelen vår har med seg alt dette inn i det livet vi lever nå. Tanken om gjenfødelse kalles reinkarnasjon. Man trenger ikke å tro på reinkarnasjon for at dette arbeidet skal gi virkning. 

Regresjon er en reise tilbake enten til tidligere i dette livet, eller til det som kan oppleves som tidligere liv. En reise inn i deg selv, inn i ditt ubevisste sinn der minner ligger lagret. Uforløste, glemte minner kan virke forstyrrende på oss, både psykisk, fysisk og mentalt. Tidligere minner, opplevelser eller traumer kan altså påvirke oss og gi oss plager og problemer i det livet vi lever akkurat nå. Det kan være direkte fysiske plager, følelsesmessige og sosiale problemer, forstyrrende og slitesomme tanker, handlingsmønstre og tanker vi ikke forstår - etc. 

I regresjonsterapi har vi en mulighet til å finne tilbake til disse uforløste følelsene og opplevelsene. Gå inn i dem, rydde opp, balansere, kanskje foreta en fysisk energiforløsning og endre disse minnene. Det viser seg at ved å gå igjennom dette kan stagnert energi få strømme fritt i kroppen igjen, fysiske og følelsesmessige blokkeringer kan løses opp, tanke - og handlingsmønstre kan endres. I denne prosessen opplever de fleste en dyp forløsning på alle plan. 

I regresjonsterapi kan vi finne årsaken til og forstå mønster vi har i dette livet som igjen gjør det lettere å gi slipp på negative tanker og følelser. Det vil si at når vi går inn i en regresjon for å rydde opp i "gammelt stoff" skjer det en opprydning forløsningrensing, frigjøring og healing i vårt nåværende liv. Et av målene i terapien er å klare å gi slipp på alt som holder oss tilbake, sånn at vi klarer å være mest mulig oss selv og kjenne at vi er frie og glade mennesker. 

Man kan også velge å oppleve en regresjon til tidligere liv, rett og slett fordi man er nysgjerrig på hva slags liv man har levd før og uten at man har spesielle problemer eller syptomer. Ny innsikt får man sannsynligvis likevel. 

bottom of page