Coaching individuelt  

Du bruker coaching når du ønsker å oppnål mål og er villig til å sette alt innpå å nå dem.

Coaching vil si å bli stilt de riktige spørsmål slik at du finner frem til dine svar.

Du har alle de ressurser du trenger for å nå dine mål. Coachen hjelper deg til å finne fram det beste i deg.

Du vil lære å fokusere og jobbe mot målet. Du vil dermed også prioritere det viktige og ta raskere skritt dit du vil. Hver enkelt har sine personlige hindringer, vi oppdager dem og forandrer dem og du vil finne nye muligheter hos deg selv.

Du vil finne dine sterke sider. Du er kanskje ikke klar over alle ennå, men du vil finne dem ved hjelp av coaching.

Det blir brukt mange teknikker for å skape endring, slik som samtaleteknikker, hypnose, bevisstgjøringsteknikker.

Pris pr time er kr. 830,-. For avtale om 5 timer er prisen pr time kr. 790.

Første time er på 1,5 t og koster kr. 1245. Alle avtaler betales på forhånd til konto nr. 97106040358.

 
Coaching