Coaching individuelt  

Du bruker coaching når du ønsker å oppnål mål og er villig til å sette alt innpå å nå dem.

Coaching vil si å bli stilt de riktige spørsmål slik at du finner frem til dine svar.

Du har alle de ressurser du trenger for å nå dine mål. .

Du vil lære å fokusere og jobbe mot målet. 

Du vil finne dine sterke sider.


Pris pr time er kr. 830,-. For avtale om 5 timer er prisen pr time kr. 790.

Første time er på 1,5 t og koster kr. 1245. Alle avtaler betales på forhånd til konto nr. 97106040358.

 
Coaching