Samtaleterapi

Sandnes-Coaching tilbyr samtaleterapi og hypnose for barn, ungdom, voksne og for par.

Jeg legger til grunn NLP forutsetninger: Du har alle de ressurser du trenger for ditt liv.

Coaching med ulike teknikker som samtaleterapi, hypnoterapi, EFT, NLP og regresjon passer for alle som vil ha endringer i livet, som har hverdagsproblemer eller problemer som er vanskelige å takle alene. Det kan være problemer som angst, usikkerhet, depresjon, fobier,sinne, sorg, kommunikasjon i hjemmet eller på jobb. Kanskje du opplever at du er utenfor, blir mobbet, har vansker med å sette grenser for barna, føler deg ikke god nok eller har andre utfordringer i livet ditt.

Bevisstgjør deg hva det er som utløser problemene hos deg og få kontroll over situasjonen gjennom å lære å styre reaksjoner, tanker og følelser.

Mennesker har alle de ressurser de trenger for å nå sine mål. Finn fram egenkjærligheten og få større selvfølelse.Selvfølelsen er fundamentet i livet. Den er et produkt av all anerkjennelse og kjærlighet vi har fått. 

I NLP forutsetter vi at det er du som styrer ditt sinn, og dermed dine resultater.

Hva du enn tror du er, så er du alltid mer enn det.

Sinnet og kroppen påvirker hverandre gjensidig.'

Pris pr time er kr 830.Første avtal er 1, 5 time og koster kr 1245. For avtale om 5 timer er prisen kr. 790,. Innbetales i en sum etter første avtale. 5 timer kr. 3950,-.

Man betaler inn før timen til kontonr. 97106040358.