top of page

Samtaleterapi

Du har alle de ressursene du trenger for ditt liv

Sandnes-Coaching tilbyr samtaleterapi og hypnose for barn, ungdom, voksne og par. 

Coaching med ulike teknikker som samtaleterapi, hypnoseterapi, EFT, NLP og regresjon passer for alle som vil ha endringer i livet, som har hverdagsproblemer eller problemer som er vanskelig å takle alene. 

Det kan være problemer som angst, usikkerhet, depresjon, fobier, sinne, sorg, kommunikasjon i hjemmet eller på jobb. 

Kanskje opplever du at du er utenfor, blir mobbet, har vansker med å sette grenser for barna, føler deg ikke god nok eller har andre utfordringer i livet ditt. 

Bevisstgjør deg på hva det er som utløser problemene hos deg og få kontroll over situasjonen gjennom å lære å styre reaksjoner, tanker og følelser. Mennesker har alle de ressurser de trenger for å nå sine mål. Finn frem egenkjærligheten og få større selvfølelse. Selvfølelsen er fundamentet i livet. Den er et produkt av all anerkjennelse og kjærlighet vi har fått. 

I NLP forutsetter vi at det er du som styrer ditt sinn, og dermed dine resultater. 

Hva du enn tror du er, så er du alltid mer enn det. Sinnet og kroppen påviker hverandre gjensidig. 

Coaching

Du bruker coaching når du ønsker å oppnå mål og er villig til å sette alt innpå for å nå dem.

Coaching vil si å bli stilt de riktige spørsmål slik at du finner frem til dine svar. 
Du har alle de ressurser du trenger for å nå dine mål. Coachingen hjelper deg å finne frem det beste i deg. 
Du vil lære å fokusere og jobbe mot målet. Du vil dermed også prioritere det viktigste og ta raskere skritt dit du vil. Hver enkelt har sine personlige hindringer. Vi oppdager dem og forandrer dem og du vil finne nye muligheter hos deg selv. Du vil finne dine sterke sider. Du er kanskje ikke klar over alle enda, men du vil finne dem ved hjelp av coaching. Det blir brukt mange teknikker for å skape endringe, slik som samtaleteknikker, hypnose, bevisstgjøringsteknikker.

Bloom
Wheat Field
Wandering Traveler
Meditation by the Sea

Hvilke problemer?

Hva er NLP?

Hypnoterapi

Regresjonsterapi

Leaf

Prisliste

Covid 19 tilbud

790 kr pr time

Første time brukes  og betales det for

1,5 time.

 

Pris pr t 790 ( for første time kr 1185)

 

Pris for barn, ungdom,

studenter  kr 290 ( for første time kr 435)

 

Tilbud for bestilling av 5 t på forhånd

 

Kr 700 for voksne pr time (kr3500)

Kr 200 for barn,ungdom, studenter og time (kr 1000)

Sett opp avtale
bottom of page